Oluline teada

et valiksid õige spetsialisti

PSÜHHIAATER

Psühhiaater on eriarst, kes oskab oma teadmisi ja kogemusi rakendades hinnata inimese vaimse tervise seisundit ja vastavalt sellele määrata kas farmakoloogilise ravi või suunata psühholoogi juurde. Lastepsühhiaater on eripädevusega psühhiaater, kel on kogemus just lastele omaste psüühikahäirete ja arenguliste iseärasuste eristamisel ja äratundmisel. Sageli kasutatakse ravimeid ja psühhoteraapiat samaaegselt ning levinud on just nn kombineeritud ravi. Kergematel juhtudel ja sageli lastel piisab ka ainult psühhoteraapiast või lausa psühholoogilisest nõustamisest. Otsuse, milline ravivorm oleks kõige tõhusam, teeb arst.

Psühhiaatritest teevad meie kliinikus vastuvõtte Teele Nimmerfeldt, Katre Pääso ja Kadri Andre ning lastepsühhiaater Anna Iofik.

PSÜHHOLOOG, KLIINILINE PSÜHHOLOOG NING PSÜHHOTERAPEUT

Psühholoog on spetsialist, kes on saanud kõrgema hariduse psühholoogiateaduste vallas, kuid ei ole tingimata läbinud teraapiakoolitust. Psühholoog teostab psühholoogilist nõustamist. Eraldi on olemas ka kõrgem kliinilise psühholoogi kutse, mille omandanud psühholoog tegeleb põhjalikumalt psüühika- ja käitumishäirete ravimise ja ärahoidmisega, omades põhjalikumat väljaõpet keerulisemate juhtumitega toimetulekuks.  Kogemuse selleks on ta saanud enamasti haiglapatsientidega  töötades. 

Psühhoterapeut on läbinud põhjaliku psühhoteraapia-alase väljaõppe mõne vastava teraapiakoolkonna (nt pereteraapia, kognitiiv-käitumuslik teraapia, psühhoanalüütiline teraapia jm) all, mis kasutab sellele omaseid tunnustatud ja teaduslikult põhjendatud teraapiaviise.

 

On vajalik eristada psühholoogilist konsultatsiooni teraapiast, millest esimene tegeleb pigem argipäeva teemadega, teraapia aga keerulisemate ja pikemat aega kestnud emotsionaalsete ning käitumuslike probleemidega. Tavalisel konsultatsioonil leitakse lühiaegselt kestnud elulisele probleemile kiirelt toimivaid lahendusi, aidates inimesel endal teadvustada ja arendada oma võimeid  probleemidega toime tulekuks.

 

Üks spetsialist võib omada korraga mitut kutset, nt olla üheaegselt nii kliiniline psühholoog kui psühhoterapeut. 

Psühhoterapeudi ning kliinilise psühholoogina töötab meie kliinikus Stella Langer-Laur. Stellal on läbitud pereteraapia väljaõpe ja omandamisel psühhoanalüütiline ning skeemiteraapia väljaõpe. Samuti teeb ta kliinilise psühholoogina psühholoogilisi uuringuid, mis toetavad raviprotsessi, andes enam ainu inimese kognitiivsetest võimetest ja isiksuslikest omadustest, sealhulgas haavatavusest vaimse tervise häiretele.

VAIMSE TERVISE ÕDE

Vaimse tervise õde on erioskuste ja teadmistega õendusala spetsialist, kes oskab hinnata inimese vaimse tervise seisundit ja nõustada just vaimse tervisega seotud probleemide osas. Samuti on ta võimeline otsustama, kas oma tervisemurega pöörduv inimene vajab edasi psühhiaatri vastuvõtule suunamist või piisab näiteks psühholoogi nõustamisest. Lisaks kuulub vaimse tervise õe töö juurde juba psühhiaatrilist ravi saavate patsientide terviseseisundi jälgimine, vereanalüüside võtmine, nõustamine lihtsamates küsimustes (uni, ravi kulg, toimetulek haigusega, igapäevaellu naasmist puudutavad küsimused). Alati on vaimse tervise õe kõrval arst, kes juhib raviprotsessi. 

Kesklinna Psühhiaatriakliinik