Psühhiaatri esmane vastuvõtt

eelneval kokkuleppel võimalik ka videosilla vahendusel

kuni 1 tund

kuni 1,5 tundi

90 eurot

125 eurot

Psühhiaatri korduv vastuvõtt

eelneval kokkuleppel võimalik ka videosilla vahendusel

kuni 60 min

kuni 30 min

75 eurot

50 eurot

Lastepsühhiaatri esmane vastuvõtt

kuni 90 min

kuni 60 min 

125 eurot

90 eurot

Lastepsühhiaatri korduv vastuvõtt

kuni 60 min

kuni 30 min

75 eurot

50 eurot

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon

45 min

60 eurot

Individuaalne psühhoteraapia

 

Võimalik ka perearsti suunamise kaudu teraapiafondi raames, sel juhul omaosalus 35 eurot seansi kohta. Vajalik kehtiv saatekiri perearstilt! Aja broneerimiseks palun kirjutada stella@kpk.ee

kuni 1 tund

70 eurot

Pereteraapia

 

Võimalik ka perearsti suunamise kaudu teraapiafondi raames, sel juhul omaosalus 45 eurot seansi kohta. Vajalik kehtiv saatekiri perearstiltl! Aja broneerimiseks palun kirjutada stella@kpk.ee

90 min

90 eurot

Vaimse tervise õe ja laste vaimse tervise õe vastuvõtt

30-45 min

30 eurot

Ravimeeskonna vastuvõtt

(psühholoog ja psühhiaater)

140 eurot

Kognitsiooni uuring täiskasvanul

230 eurot

Isiksuse uuring täiskasvanul

200 eurot

Lapse psüühilise seisundi kompleksuuring

 

kognitiivsete funktsioonide (tähelepanu, mälu ja õppimine)

 ja käitumise hindamiseks

180 eurot

Korduva retsepti väljastamine või pikendamine visiidiväliselt

20 eurot

Tõendi ja teatise väljastamine

Tõendi väljastamiseks on vajalik psühhiaatriline intervjuu,

mistõttu esmalt palume broneerida aja psühhiaatri vastuvõtule.

Sõltuvalt tõendist ja psühhiaatrilisel intervjuul ilmnenud asjaoludest 

võivad osutuda vajalikuks ka psühholoogilised uuringud. 

Relvalube meie kliinik ei väljasta!

30 eurot

Juhul, kui Sa ei saa vastuvõtule tulla, palume sellest teatada hiljemalt 24 tundi enne vastuvõtu algust. Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmise korral on meil  õigus visiidi eest esitada arve vastavalt kehtivale hinnakirjale või jätta ettemakstud visiiditasu tagastamata.   

 

Hinnakiri kehtib alates 1.09.2020